Západočeská galerie v Plzni

MOVE IN (stavba a život stavby v pohybu),
PLAY IN (radost z pohybu, soutěživost),
PLUG IN (proměnnost stavby, lidí, expozic v čase)

Stavba se dělí na hlavní hmotu objektu, což jsou 3 podlaží o konstrukční výšce 5,5 m. V místech, kde není požadovaná světlá výška podlaží 4,5 m jsou jednotlivá podlaží rozdělena mezipatry, jedná se především o administrativní část, ateliérovou část a učebnu.

Hlavní část budovy je trojúhelník, s dvouplášťovou skleněnou fasádou. Hladký povrch skleněné fasády umožní přes den zrcadlící efekt okolí a zimní tmavé podvečery oživí inspirujícím náhledem do osvětlených prostor galerie.

Fasáda je svým tvarem, povrchem, barevností, lesklý načernalý trojhran. Symbolizuje fragment přírody, broušený drahokam, kterým je galerie kultury obyvatel Země.

Stavba je navržena, tak aby maximálně využila stavební prostor. Díky tomu lokálně přesahuje stanovenou hranici zastavitelného prostoru ve výšce 4,5 metru, což je výška umožňující průjezd, tramvají, požárníků nebo případné jiné dopravy. Prokáže li se v průběhu projednávání dalších stupňů projektové dokumentace, že je tato podmínka v kolizi s realizací stavby, lze stavbu dle vzniklých požadavků upravit.

Spolupráce:
Ing. arch. Václav Zůna,

MgA. Lubomír Čermák

Západočeská galerie v Plzni