Vyhlídková věž Kvetnica

Architektonické řešení

            Stavební pozemek leží na protáhlém hřebeni, který se v místě budoucí rozhledny prudce svažuje k obci Kvetnica. Poloha je důležitá nejen z hlediska skvělého výhledu na Vysoké i Nízké Tatry, ale také z hlediska opačných pohledů. Je navržen jemný abstraktní objekt, jakýsi "maják" nad útesem kamenolomu, který akcentuje modelaci terénu. Vnímání z dálkových pohledů nemusí být jednoznačné - za jasného počasí odráží světlo některé jeho části, jindy se díky své poloprůhlednosti spíše ztrácí i pozorován z bližších pozic.

            Konstrukce i forma věže sleduje základní způsob soupavého pohybu - po točitém schodišti. Spirála která ho kopíruje je zvýšena tak, aby překryla i rovné úseky podest a byla plynulá. Stejně jako stoupání k vrcholu Zámčiska není pravidelné a monotónní, i výstup věží je mírně vyosený. Tím je také definován specifický tvar solitérní stavby - ikony místa. Tenké lamely dodávají pocit objemu, zároveň vytváří komornější vnitří prostředí během výstupu, aby se na vrcholu opět otevřel volný prostor.

            Vstup je řešen rozšířeným zapuštěným prostorem s expozicí archeologických nálezů v nice betonové zdi. Rozšířeným nástupním schodištěm a následnými točitými rameny stoupá návštěvník až k vyhlídkové plošině, kde již výhled není rušen jakoukoliv další konstrukcí. Ve svahu u věže je zapuštěno několik betonových terasovitých lavic k odpočinku.

Konstrukčně - technické řešení

            Hlavní nosná konstrukce je celokovová svařovaná, opatřená bílým nátěrem (při požadavku na větší bezúdržbovost je možné konstrukci z velké části nahradit pozinkovanou montovanou bez nátěru). Středová vřetenová trubka je konzolami spojena s tuhým schodištěm. To spolu s vnějšími lamelami (a případnými dalšími zavětrovacími prvky) celek stabilizuje proti horizontálním silám a vybočení. I když se tvar může zdát složitý, je tvořen jedním opakujícím se prvkem schodišťového ramene a podestou s dvěma poloměry. Pouze v dolní a horní části jsou poslední ramena deformována do jiných poloměrů.

            Základy jsou tvořeny velkoprůměrovou vrtanou pilotou a železobetonovým monolitem základové desky a vnější zdi. Stav podloží případně vynutí další menší piloty.

            Celkově je konstrukce dostatečně tuhá a pružná k překonání otřesů způsobených důlní činností.

Vyhlídková věž Kvetnica