Vyhlídková věž na Dubni

Studie získala 3. místo ze 44 přihlášených ve veřejné architektonické soutěži Vyhliadková veža na Dubni nad Žilinou.

Architektonické a konstrukční řešení

            Vzhledem k protáhlému charakteru hřebene Dubňa bez výrazného vrcholu a potenciálu být relaxační oblastí celoměstského významu, chápeme novou rozhlednu jako jeden ze zájmových bodů v postupně kultivované krajině. Měla by to být stavba, která vyniká jednoduchostí a vtipem, ne velikostí a siláckými gesty.

            Nemožnost umístit rozhlednu do osy ulice Národná nás vedlo k posunu umístění mimo doporučenou polohu do místa malé mýtiny, kde dochází k rozšíření a zklidnění prostoru - logické místo k zastavení.

            Věž je tvořena prolamovanou trubkovou příhradou, která kopíruje protorovou křivku výstupní čáry schodiště. Struktura z dálky nejasně prosvítá mezi větvemi stromů, až se při bližším pohledu objeví konkrétní krystalická forma diagonálních linek doplňující lokálně rozšířený prostor. Při dalším pohybu prostorem je pak vnímaná geometrie z každým úhlem pohledu jiná. Základní nosná konstrukce je doplněna lanovým výpletem, který jemně zvýrazní tvar "krystalu".

            Rozhledna je tvořena přímými rameny schodišť s podestami a rozšířeným vyhlídkovým ochozem zakončeným malou "tribunou" s výhledem na město Žilina. Vše otevřené. Je upřednostněn zážitek z prostoru před pohodlím uzavřených rozhleden.

            Hlavní část nosné konstrukce tvoří prostorová příhradová ocelová konstrukce z kruhových trubek TR 219x8. Schodiště tvoří stupně vykonzolované z kruhové trubky hlavní struktury a ze styčníků vykonzolované mezipodesty z ocelových nosníků IPE140. Na vrcholu je konstrukce zakončená vyhlídkovou plošinou tvořenou soustavou ocelových nosníků IPE200. Podlaha je navržena z tahokovu.

            Trubková příhrada je navržena jako svařovaná s bílým lesklým nátěrem, další části jsou montované pozinkované, zábradlí z nerezové lankové sítě.

            Nosná konstrukce rozhledny bude založena na železobetonových kombinovaných základech tvořených základovou deskou zesílenou po obvodě základovými pasy, do kterých budou zavázány velkoprůměrové tlakově-tahové piloty.

 

http://www.komarch.sk/?page_id=8740

http://sutazduben.sk/?page_id=29

Vyhlídková věž na Dubni