Sportovní hala Lázně Bohdaneč

Nový objekt sportovní haly je tvořen hmotou vlastní haly, patrovou přístavbou se šatnami a malým sálem a vstupním koridorem, který propojuje halu se
stávajícím objektem. Vstup je navržen ze západní strany, vzhledem k dispoziční variabilitě je ale možné jej otočit na východní stranu bez potřeby výrazných zásahů do dispozice a architektury nové budovy. Celek je navržen s ohledem na maximální plošnou a prostorovou úspornost při zachování velkorysosti interiéru.
Zastavěná plocha: 1 509 m2
Obestavěný prostor: 13 845 m3
Celek je kompozicí tří hmot - vlastní hala, patrová přístavba a komunikační propojení mezi vstupem, venkovním sportovištěm a stávající budovou. Tato
skutečnost je akcentována různým meteriálovým provedením. Fasáda převýšené části haly je tvořena skleněnými tvárnicemi nebo polykarbonátovými deskami, sloužící k rozptýlení denního světla do prostoru. Střecha haly je vynášena ocelovou konstrukcí, ostatní části jsou předpokládány zděné s železobetonovými stropy.

Sportovní hala Lázně Bohdaneč