SOKEC

Základním motivem návrhu je kompozice tří hmot - původní sokolovny a nových objektů velkého a malého sálu. Tyto pevné hmoty jsou navzájem propojeny lehkým členitým prostorem foyer, a spolu tak vytváří variabilní celek. Původní sokolovna byla ponechána jednak vzhledem k poměrně kvalitní architektuře, především ale ke zdůraznění genia loci místa. Dostává novou náplň - restaurace. Na opačné části pozemku je doplněna čtvrtá hmota se souvisejícími, ale samostatnými provozy - klubovní prostor a klub seniorů z vymístěného objektu původní jídelny.
Vstup do objektu je přízemní lehkou hmotou s prosklenou fasádou, která narušuje stavební čáru okolních domů. Vzhledem k ustoupené protilehlé budově školy a širšímu významu stavby považujeme toto řešení za správné. Navržený předprostor doplňuje současný výraz ulice, nejedná se o náměstí, ale o lokálně zklidněný lineární prostor s jemným rozšířením.
Ve vstupní části je do foyer vložen objekt šaten a zázemí s integrovanou šatnou a sezením. Vstup do sálu je dále oddělen pro sportovce a diváky, což může být dobře využito i při kulturních a společenských akcích. Navazující reprezentativní prostornější část foyer je také přímým komunikačním uzlem mezi ostatními prostory včetně exteriéru.
Důležitý je průhled na vzrostlou lípu.

Spoluautor:
Ing. arch. Ondřej Bartůšek

SOKEC