Rozhledny u Šluknova

Rozhlednay jsou navrženy na eliptickém půdorysu, ve středové části elipsy je hlavní nosná konstrukce z ocelových profilů. K rozhledám vede krátká lávka z ocelových profilů s pochozí pororoštovou vrstvou. Dále se ve výstupu pokračuje střídavě vnitřní části nosné konstrukce po přímém schodišti a eliptickém schodišti vně nosné konstrukce, na vnější části obvodové elipsy. Na konci výstupu je velkorysá vyhlídková plošina eliptického tvaru.

Toto řešení vytváří charakteristický architektonický výraz objektu, zároveň zatraktivňuje výstup na vyhlídkový ochoz. Zážitek z návštěvy rozhledny je tak tvořen nejen panoramatickým výhledem z otevřené plošiny ve výšce nad okolním porostem ale i z výstupu, kdy se postupně otevírají průhledy – lesní porost na vrcholech Jitrovníku ani Grohmannovy výšiny není úplně rovnoměrný. Prostory mezipodest navíc poskytují dostatek prostoru k odpočinku, aniž by odpočívající lidé překáželi ostatním.

Ocelová konstrukce je žárově zinkována a je ponechána v přírodní barvě pozinkovaného povrchu. Ke zvýraznění nosné části konstrukce je doplněn laťový obklad z modřínového dřeva. Tento obklad také vytváří komornější charakter částí výstupu po vnitřním přímém schodišti, tím je umocněn zážitek ze střídání těchto klidnějších částí a výstupu otevřeným prostorem po zdvojeném eliptickém schodišti.

Hlavní nosná konstrukce je tvořena otevřenými ocelovými profily  HEA, HEB, IPE, UPE a prostorově ztužena profily uzavřenými. Vzhledem k životnosti a údržbě je navržena montovaná konstrukce z žárově zinkovaných dílců a sestav.

Schodišťové a (mezi)podestové prvky jsou tvořeny schodnicemi z UPE profilů, pororoštové stupnice a plechové podstupnice, což vytváří prostorově tuhý celek.

Na vyhlídkovém ochozu je navržena dřevěná podlaha z modřínových fošen, na rozdíl od výstupu po průhledných pororoštech se tak návštěvník na vrcholu rozhledny ocitá na „pevném“ podkladu a může si vychutnat výhled.

Rozhledny u Šluknova