Rozhledna Náklo

Přestože vrch Náklo převyšuje okolí o pouhých 58 výškových metrů, vzhledem k nížinatému okolí představuje výrazný bod při toulkách zdejší krajinou. A to nejenom topografií, k místu se váže množství bájných zpráv a dohadů, především ve vztahu k Velkomoravské říši.

Cesta po schodech nahoru není pouhým stoupáním za účelem dosažení vrcholu, je také „naučnou stezkou“. Tvar schodiště už z dálky vyvolává dojem nahodilosti, poloha podest je ale pevně určena vztahem k významným bodům v okolí, ať už topograficky, nebo historicky (výhled v místě podesty je směřován na výrazný vrch, na významné sídlo Velkomoravské říše apod.).

Výrazově je rozhledna formulována jako nejednoznačný éterický objekt – solitér ve volné krajině, fasáda tvořená horizontálními, jemně skloněnými, dřevěnými lamelami je při pohledu z dálky průhledná a rozeznáváme pouze tyto vodorovné linky s nepravidelnou křivkou schodiště, při pohledu z velké dálky uvidíme poloprůhledný obdélník, naopak při pohledu zblízka vidíme lamely z jejich delší strany a fasáda se tak jeví jako kompaktní, hmotná. V místech směrovaných výhledů do krajiny jsou lamely vynechány a odkrývají subtilní ocelovou nosnou konstrukci.

 

 

Rozhledna Náklo