Rekonstrukce objektu PDA, Žatec

Rekonstrukce objektu je navržena z velké části v duchu navrácení do historické podoby velkorysé budovy s aktivním parterem. Oproti původním plánům je zachována koncepce dvou vstupů, která je vzhledem k různému využití jednotlivých budov logická. Vstup je ale posunut do centrální polohy, kde harmonicky doplňuje uliční fasádu budovy B. Spolu s vyčištěním dispozice přízemí budovy A tato nová pozice vytváří podmínky pro vznik pasáže propojující Masarykovu ulici s náměstím Prokopa Velkého. V širším kontextu má tato pasáž opodstatnění díky návaznosti Galerie Sladovna - nová pasáž - Chmelařské muzeum. Prostor dvorku je řešen jednoduše a multifunkčně jako dlážděná plocha doplněná stromem. Dále je vložen výrazný prvek betonového tubusu nového výtahu budovy B, který odděluje malou část dvorku se studnou.
    Uliční fasáda budovy A je rekonstruována v duchu původních plánů. Navržená podoba reflektuje koncepci původních dekorativních prvků, místo přesné kopie je ale zvolena forma členění různými materiály. Výtah je u budovy A řešen vestavbou do stávající dispozice.

Rekonstrukce objektu PDA, Žatec