Provozní středisko Povodí Moravy, s. p.

Stavební pozemek leží v areálu Povodí Moravy, s.p., který je v současnosti využíván k provozování vodního hospodářství. Pozemek leží v údolí pod vodní nádrží Koryčany. Je převážně rovinný, od vstupní brány se mírně svažuje k ploše k umístění novostavby. Areál je zastavěn objekty zázemí vodního hospodářství, přičemž zastavěnost je nízká. Převážná část plochy areálu je tvořena travnatými plochami.

Objekt je řešen jako jednoduchá kompozice hmot kdy přízemní část navazuje na stávající objekt garáže. V přední části je předsazen prostor zasedací místnosti, patrová část je umístěna tak, že vytváří poměrně velký prostor krytého závětří. Tato kompozice hmot fragmentuje poměrně velký objem do pocitově menších celků a v rámci okolí tak nepůsobí násilně a příliš hmotně, naopak vzniká jemná dominanta patrové části, která je logickým středobodem celého areálu Povodí Moravy, s.p. Přízemí bude omítnuto v neutrálním bílém nebo světle šedém odstínu, opěrné zdi a zídky v barvě betonu, pouze objem patra bude výraznější ‐ obklad plechovými panely lakovanými do modrých odstínů.

V budově se mísí dva rozdílné provozy ‐ dělnická a administrativní část zaměstnanců. Vzhledem ke špinavému provozu dělnické části byl navržen samostatný vstup s tím, že tito zaměstnanci mohou využívat společný hlavní vstup pro příchod a odchod v civilním oblečení. Pro přístup v pracovním oblečení pak využívají výhradně samostatný vstup. Ten je ještě dělen na přímý vstup přes zádveří a možnost průchodu do šatny přes sušárnu s odložením znečištěných pracovních obleků a obuvi. Doplněna je prostorná kuchyňka s posezením. Na hlavní vstupn navazuje převýšená vstupní hala se schodištěm. V přízemí je mimo zmíněného průchodu do šatny dělnické části také vstup do zasedací místnosti (přes malou šatnu),
dále na WC a do servisních místností. V patře je galerie ‐ ochoz okolo převýšeného prostoru se schodištěm, zpřístupňující ostatní místnosti. Přímo na galerii je posezení a vstup do všech kanceláří, navazující chodbou jsou pak zpřístupněny servisní místnosti a archiv. Samostatnou jednotkou je pak garáž, která s ostatními prostory není propojena.

Provozní středisko Povodí Moravy, s. p.