Památník Holocaustu, Brno

 Pro památník holocaustu jsme zvolili tvar kruhu, aby zpřítomnil v sobě zakódovaný koloběh života , symbol životodárného Slunce, symbol nadzemsky dokonalého. Svým významem je to nosič života a naděje. Povrch je chromniklová ocel opracovaná do vysokého lesku, současný materiál, který zrcadlí své okolí a stává se méně viditelným, splývá s parkem. Zřetelně je vidět jen základní text „nezapomeňte...“. Člověk který prochází blízko pomníku se zrcadlí v ploše venkovního kruhu a tím se stává jeho součástí. Je to nastavené zrcadlo společnosti a připomenutí její nečinnosti v průběhu holocaustu, způsobené strachem, závistí, nevědomostí, neuvědoměním si možných důsledků. Zrcadlo v kruhu je zároveň proniknutí do nového světa, s novým přístupem a nadějí na lepší svět.

Průchod mezi kruhy znamená detailnější prozkoumání pomníku. Mezera je prázdnotou, která plynula z myšlenek holocaustu. Hlavní nápis objasňující pomník:
Z ÚCTY K ŽIDŮM A ROMŮM …je umístěn na podstupnicích schodů, je čitelný aniž by bylo potřeba pomníkem projít, při průchodu se ale objevuje další sdělení, informující o podrobnostech holocaustu.

Pro pietní akce je určen obdélníkový prostor naproti kruhu, který je směrem do volného prostoru parku. Kruhy svou velikostí přirozeně odstíní provoz dětského hřiště a pietní akt může proběhnout s veškerou důstojností. Tento prostor má dvě cesty na každé podélné straně, směrem k hlavním komunikacím v parku, aby poskytovaly dobrou komunikaci při schromažďování více osob.

Pochozí dlažba okolo pomníku je rámována lavičkami, tím vzniká odpočinkový prostor  pro návštěvníky v parku, když se nekoná pieta.

Spolupráce:
MgA. Lubomír Čermák

Památník Holocaustu, Brno