Obytná zóna Klínec

Jako základní prvek tvorby kvalitního obytného prostředí byl využit stávající remízek. Skupina domů okolo tohoto přírodního prvku vymezuje svými pevně pozičně určenými fasádami veřejný prostor a na něj navazující předzahrádky rodinných domů. Spolu s vymezením obdélníkových pozemků s domem umístěným poblíž hranice veřejného prostranství vzniká jasná hierarchie členění prostor od veřejného po soukromý: veřejný prostor -> předzahrádka -> dům -> zahrada.
Navržené řešení upřednostňuje kvalitní veřejný prostor stávajícího remízku, který je opsán veřejným prostorem – zklidněnou komunikací kategorie D1, tedy obytné zóny se smíšeným provozem pěších a
automobilů. Rodinné domy podtrhují význam tohoto centrálního prvku orientací fasád, vzniká tak jedinečný urbánní prvek.

Součástí projektu je návrh skupiny rodinných domů v jihovýchodní části lokality, které svojí dispozicí reagují na blízký zdroj hluku - dálnici D4. Směrem k dálnici jsou směřovány utilitární místnosti, obytné se naopak otevírají směrem do zahrady a spolu s kuchyní a jídelnou v přízemí, které jsou vysunuty z jinak kompaktní hmoty domu, vytváří i exteriéru klidnou, tichou terasu.

Obytná zóna Klínec