Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf

Stávající mateřská škola je tvořena čtyřmi pavilóny - dvě samostatné třídy, vývařovna a samostatný historizující objekt logopedické školky. Po rekonstrukci areálu se uvažuje se zrušením vývařovny a dovážením obědů. Umístění logopedické třídy v historizujícím domu na jižní části pozemku je vzhledem k okolí bezkolizní a nevyžaduje změny.
Vzhledem k dispozicím pozemku - orientaci ke světovým stranám, rozměrům a situování stávající budovy logopedické třídy - byla studie zpracována ve dvou variantách. Obě varianty ctí možnost oddělení exteriérových aktivit běžných tříd a logopedické ale zároveň také umožňují jejich propojení, obě také počítají s primárním využitím stávajícího jižního vstupu a možností adaptace na výhodnější severnější vstup v případě zlepšení situace v problémových bytových domech. Prioritou je zajištění intimity pobytového prostředí tříd, které je v každé variantě docíleno jinými prostředky.

Varianta “A
Respektuje ve velké míře stávající umístění pavilonů mateřské školy, využívá severní cíp pozemku a ponechává tak vlastní zahradu kompaktní. Nezasahuje do pozemku, který není ve vlastnictví města, provoz mateřské školy v tomto uspořádání zůstává bezkolizní i v případě potenciálních majetkoprávních sporů (i přestože jsou v současnosti vztahy s vlastníkem pozemku dobré). Vlastní objekt je vepsán do obdélníku, jednotlivé hmoty - třídy, společný prostor, administrativa a vstupní prostory - jsou však uspořádány nepravidelně s výhledem orientovaným do prostorů mezi nimi. To společně s navazujícími terasami vytváří komorní prostředí, které kontrastuje s rozlehlostí zahrady. Pocit intimity je dotvořen pergolou překrývající celou exteriérovou plochu obdélníkového půdorysu. Doplněn je zahradní objekt - sklad zahradních potřeb a hraček - na základech stávající vývařovny.

Varianta “B
Hmota mateřské školy je postavena jako bariéra k odclonění ruchů z bytových domů, zároveň orientuje pobytové místnosti tříd na jižní stranu s bezprostřední vazbou na zahradu. Pozemek je tím rozdělen na hlavní část a čtvercový výsek na severu, který nesmí být chápán jako “zbytek”, jen je této části nutné definovat specifický charakter - například hospodářská zahrada, “lesík”, apod. Odclonění od okolí je tvořeno psychologickou bariérou (jasné vymezení prostoru) lehké pergoly po obvodu této části pozemku. Objekty minimálně zasahují do pozemku (pouze pergolou), který není ve vlastnictví města, provoz mateřské školy v tomto uspořádání zůstává bezkolizní i v případě potenciálních majetkoprávních sporů (i přestože jsou v současnosti vztahy s vlastníkem pozemku dobré).

Mateřská škola Nezvalova, Varnsdorf