Domov důchodců, Karlovy Vary

Nová přístavba navazuje jak výškově, tak provozně na stávající objekt. Jedná se o dispoziční dvoutrakt, kde je vnitřní trakt rozšířen obloukem do prostorného atria, které je z jižní strany prosluněno prosklenou fasádou, a které je postupně v jednotlivých podlažích „ukusováno“, tak aby docházelo k basilikálnímu osvětlení vnitřního společného prostoru – jedná se o dominantní prostor - „srdce stavby a života v ní“. Atrium je úmyslně naddimenzováno, předpokládá se v budoucnu jako hlavní shromažďovací prostor nejen pro novou přístavbu, ale i pro stávající objekt, který takovýmto prostorem zejména v zimních měsících nedisponuje. Prosklená stěna atria rovněž umožňuje zrcadlení stávajícího objektu, čímž podporuje jeho dominantní architektonickou roli.

Nová přístavba je napojena na stávající objekt v každém podlaží bezbariérově prostřednictvím nově zbudovaného spojovacího krčku, který je umístěn za prostorem stávající výtahové šachty. Díky tomuto napojení je umožněné využití stávajícího výtahu pro potřeby obou objektů. Ve vstupním podlaží nového objektu je umístěn provoz lékaře, včetně potřebného zázemí, provoz prádelny včetně zázemí, provoz dietologické sestry včetně zázemí, toalety pro návštěvníky, pokoje seniorského domu a společenská místnost.

Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje pro seniory a zázemí pro ošetřující personál, které přímo navazuje na zázemí v původním objektu. V třetím nadzemním podlaží jsou umístěny již pouze pokoje pro seniory. Přepokládá se, stejně jako je tomu ve stávajícím objektu, že ve druhém nadzemním podlaží budou umístěni spíše senioři potřebující intenzivnější péči, než v podlaží třetím.

Spolupráce:
Ing. arch. Václav Zůna

Domov důchodců, Karlovy Vary