Vnitřní prostory Letiště Václava Havla

Architektonicko-výtvarné řešení vnitřního prostoru terminálů se sjednocujícím výtvarným prvkem akcentujícím motiv Česká republika – Praha

01a.  Objekty
  Hledání principu ztvárnění výtvarných Objektů v prostředí letištního terminálu je poměrně složité - velké množství vizuálních vjemů a tranzitní charakter prostoru znesnadňuje upoutání a udržení návštěvníkovy pozornosti, nezbytné k vytvoření pocitu, předání informace.
  Výtvarné Objekty zde chápeme jako způsob předání elementární informace o České republice, potřebu vytvoření silného okamžitého vjemu doplněného konkrétní a přesnou informací, která zůstane v paměti i po opuštění prostor letiště a návštěvník tak na ni může navázat doplněním informací o zobrazeném jevu. Výtvarné Objekty proto tvoříme jako naprosto konkrétní a přesný přenos trojrozměrného modelu ikon České republiky (Pražský hrad, Krkonoše, moderní české stavby, památky UNESCO, ... ) do abstrahované formy vzniklé horizontálním vrstvením skla. Doplněním o amorfní formu zlatavého soklu jsou Objekty v prostorách terminálů snadno rozlišitelné a návštěvník je již od prvního kontaktu s místem jasně informován o způsobu prezentace krás navštívené země.
  Druhou formou je audiovizuální model prezentace. Zlatavý sokl zůstává, Objekty se při dálkovém pohledu jeví stejně, místo skleněné makety je však využito horizontální Projekční plochy. Tato forma je použita v místech s méně tranzitním charakterem - výdej zavazadel a příletová hala.

01b. Linie
  Po výstupu z letadla absolvuje návštěvník cestu terminálem k pasové kontrole a dále přes výdej zavazadel k východu, která pro většinu lidí znamená pouze vykonání nezbytného. K podpoření přidané hodnoty edukativního charakteru skleněných objektů maket defi nujeme prvek Linie - tenké stužky, která je průvodcem tranzitním prostorem, spojuje jednotlivé objekty v jeden kontinuální celek. V prostoru mezi objekty tak připomíná přítomnost vložených Objektů nekomerčního charakteru, aby před vlastním Objektem zmizela a nechala ho vyniknout.

02a. Úpravy stávajícího stavu interiéru
  Obecné principy:
  Neveřejná část - tranzitní prostory T1
 
  Sjednocení stěn a nosných konstrukcí - světle šedá / lomená bílá, rekonstrukce podhledu (1). Cílem je zrušení současné fragmentace prostoru “nekonečnou” horizontální linkou v úrovni dveří ve prospěch prostoru zklidněného a opticky zkráceného tmavší barvou příčně orientovaných stropních trámů. Tento nenákladný zásah nechá vyniknout prosvětlenému podhledu, prostor se bude jevit vyšší, vzdušnější, kratší.
  Definice “nepřekročitelné čáry” reklamy (2). Reklamní bannery obchodů a restaurací nebude možné předsadit před nosné konstrukce. Cílem je nenarušovat architekturu budovy, poutače budou méně patrné v dálkovém průhledu, díky tomu naopak lépe vyniknou při pohledu zblízka. Vymístění objektů narušujících průhled středem prostor (3).  Kontrast “ulice” a “náměstí” - veškeré aktivity včetně vystavených předmětů probíhající v prostoru se odehrají mimo rozšířené prostory u pasových
kontrol a průhledů na letištní plochu (4), cílem je dosažení zážitku z pohybu různými prostory, který je narušený současným rozmělněným umístěním čehokoliv kamkoliv. Součástí řešení jsou menší změny v dispozicích obchodů a restaurací, které povedou k jasné defi nici prostor (5).

Neveřejná část - výdej zavazadel T1
  Sjednocení stěn a nosných konstrukcí - světle šedá / lomená bílá, rekonstrukce podhledu (1). Zásah nechá vyniknout prosvětlenému podhledu, prostor se bude jevit vyšší, vzdušnější, kratší.

Příletová hala T1
  Zrušení podélného členění podhledu a zvýraznění vstupů (6). Zrušení / přesunutí reklamních ploch z prosklené čelní fasády a nahrazení infostánků prvky umístěnými volně v prostoru (7).

Venkovní parter příletové haly T1
  Zvýraznění vstupů (6). Zrušení / přesunutí reklamních ploch z prosklené čelní fasády (7).

 

Spoluautor: Ing. arch. Ondřej Bartůšek

Vnitřní prostory Letiště Václava Havla