Ing. arch. Tomáš Beneš

nar. 23.9.1984 ve Varnsdorfu. Absolvování studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2011) v ateliéru Romana Kouckého předcházelo studium na Fakultě architektury VUT v Brně (2004 – 2009) a Universidade Lusiada v Lisabonu (2008). Jako architekt na volné noze nabízím kreativní nápady za dobrou cenu na profesionální úrovni.

Služby:

Architektonická studie

je výsledkem hledání konceptu domu mezi architektem a klientem, definuje dispozici domu, tvarové a materiálové řešení, nastiňuje podobu interiéru. Výstupem jsou výkresy půdorysů a řezů (u rodinného domu běžné velikosti v měřítku cca 1:100), vizualizace exteriéru i interiéru a textová část – autorská zpráva. Studie je podkladem pro vypracování dalších stupňů dokumentace, případně slouží investorovi jako podklad pro další rozhodování.

Projekt

rozpracovává studii do detailů, výstupem je prováděcí dokumentace, která dodržuje zavedené standarty a je tak závazným podkladem pro dodavatele stavby (stavební firmu), obsahuje všechny potřebné informace ke zhotovení stavby a zahrnuje výkony ostatních profesí (statik, požární technik, památkář, ...). U staveb se většinou jde cestou územní povolení – stavební povolení – prováděcí dokumentace.

Interiér

je nedílnou součástí architektonického díla. Studie interiéru je v další fázi doplněna o výkresovou dokumentaci pro truhláře, zámečníky a případně další řemeslníky. Po dohodě můžu zajistit také kompletní dodávku včetně montáže.

Krajinná architektura

koncepce zahrad a veřejných prostranství také patří do působnosti architekta. I sebemenší zahrada rodinného domu může svojí podobou a uspořádáním vytvořit osobité a silné místo a v člověku tak zanechat nečekaný dojem.

Urbanismus

aneb „prostor mezi domy“, není jenom zbytkovým produktem výstavby, musí být tvořen s ohledem na potřeby člověka, a to nejenom fyzické, ale především psychické, pocitové. Návrh uspořádání větších stavebních celků a dotvoření stávajících celků (náměstí, ulice, ...) včetně doplnění urbanistického detailu (lavička, socha, vodní prvek, ...) je zásadním, ale často opomíjeným tématem.